028 3897 7174 - 09188 342 95 sales@smartidads.com

Bảng giá GeoTrust SSL

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ SSL

Chứng chỉ số tăng cường bảo mật. Bảo vệ khách hàng

STT DỊCH VỤ PHÍ DUY TRÌ  
1 RapidSSL 450.000đ/năm Đăng ký
2 RapidSSL Wildcard 2.900.000đ/năm Đăng ký
3 GeoTrust Quick SSL Premium 2.890.000đ/năm Đăng ký
4 GeoTrust True BusinessID 3.480.000đ/năm Đăng ký
5 GeoTrust True BusinessID with EV 5.980.000đ/năm Đăng ký
6 GeoTrust True BusinessID SAN (5 Domains) 6.600.000đ/năm Đăng ký
7 GeoTrust True BusinessID With EV SAN (5 Domains) 9.200.000đ/năm Đăng ký
8 GeoTrust True BusinessID Wildcard 12.250.000đ/năm Đăng ký

Giá chưa gồm VAT

Hỗ trợ hướng dẫn các thủ tục, giấy tờ liên quan hoàn toàn miễn phí.

Hỗ trợ gửi hướng dẫn cài đặt chứng chỉ.

Liên hệ nhân viên Kinh Doanh để được giảm giá thêm khi đăng ký nhiều năm.