Phần mềm quản lý trường Mầm Non

Phần mềm Quản Lý Trường Mầm Non chuyên nghiệp

Trường Mầm Non là nơi nuôi dưỡng những nhân tài mới của xã hội đang được Nhà Nước chú trọng và phát triển. Để việc quản lý không gặp khó khăn thì phần mềm quản lý Mầm Non sẽ rất có hữu ích giúp nhà trường cũng như giáo viên quản lý được nội dung giảng dạy cũng như công tác dinh dưỡng và giáo dục cho bé yêu.

Sử dụng phần mềm quản lý trường Mầm Non sẽ giảm tối đa chi phí quản lý, nhân sự, tiết kiệm thời gian quản lý, thời gian quan tâm chăm sóc bé yêu nhiều hơn đảm bảo tốt sự phát triển của bé.

Dưới đây là chức năng tiêu biểu của Phần mềm Quản lý trường Mầm Non:

PHÂN HỆCHI TIẾT PHÂN HỆ
1. Module quản lý
học sinh – học phí
I. Danh mục:
Khung học phí áp dụng theo thời gian
Phiếu ghi nhận cho chị em ruột học cùng trường
Nhập các khoản khấu trừ áp dụng theo thời gian
II. Quản lý thông tin tuyển sinh
     Quản lý danh sách học sinh toàn trường
     Phiếu thu thập thông tin từ cha mẹ học sinh
     Bộ hồ sơ tiếp nhận học sinh
     Hồ sơ cá nhân của trẻ (cho 03 bộ phận đồng theo dõi: văn phòng, giáo viên lớp và y tế)
     Bộ hồ sơ tiếp nhận học sinh 
     Quy trình tuyển sinh (dạng rút gọn) 
     Bộ câu hỏi: Câu hỏi và trả lời
     Slides marketing tuyển sinh
     Nội dung các hội thảo tuyển sinh
III. Xử lý thông tin
Phân biệt màu sắc học sinh tháng trong 4 tháng đầu cho chuyển màu khi cần
Phiếu ghi nhận cho chị em ruột học cùng trường
Lập phiếu ghi nhận có ăn sáng hay không
Phiếu nhập học cho học sinh
Phiếu nghỉ học cho học sinh
IV. Quản lý lớp học
Quản lý thông tin danh sách lớp
Phân lớp cho học sinh khi nhập học
V. Chức năng điểm danh
Điểm danh theo ngày (X: đi học, V: vắng mặt)
Phiếu in điểm bằng danh sách theo lớp học
VI. Quản lý học phí
Quản lý học phí theo tháng
Phiếu báo đóng học phí theo tháng cho từng học sinh hoặc đồng loạt
VII. Báo Cáo
In ra phiếu báo đóng học phí cho tháng sau (các khoản khấu trừ được lấy từ tháng hiện tại) để gửi cho phụ huynh (theo mẫu của trường)
In bảng điểm danh theo từng lớp (theo mẫu của trường)
In bảng đóng học phí toàn trường (theo mẫu của trường)
In bảng điểm danh toàn trường: ghi nhận tổng số lượng học sinh đi học trong từng ngày (theo mẫu của trường)
2. Module quản lý nhân viênI. Quản lý thông tin nhân viên
Quản lý thông tin nhân viên (Ghi lại quá khứ làm việc)
II. Điểm danh
Ghi nhận giờ vào ra của nhân viên
Trừ lương nếu đi trễ hoặc về sớm (bảng tiền phạt có thể thay đổi theo thời gian)
Nhà trường sử dụng máy chấm công trên phiếu, sau đó tự nhập thông tin thời gian vào chương trình
III. Tính lương
Lương tính theo hệ số lương
Lương căn bản có thể thay đổi theo thời gian
Tính phụ cấp thâm niên: tính từ tháng vào làm tới tháng tính lương mà được hưởng phụ cấp theo quy định (bảng phụ cấp có thể thay đổi theo thời gian )
Phụ cấp học sinh ngoài sĩ số trong tháng sẽ tự nhập
Phụ cấp học sinh tháng thứ 3 trong tháng sẽ tự nhập
Các khoản khác (thưởng/phạt/phụ cấp khác) sẽ tự nhập
Tiền thưởng chuyên cần 120.000 /1 tháng trong trường hợp không nghỉ quá 1 ngày trong tháng đó.
Cho phép tạm ứng
In phiếu tính lương cho từng nhân viên
3. Module quản lý y
tế – sức khoẻ
I. Chức năng đo chiều cao cân nặng
Ghi nhận chiều cao và cân nặng theo từng tháng
In bảng quá trình khám của từng học sinh
In bảng quá trình khám của từng lớp
Chức năng khám sức khoẻ
Ghi nhận thông tin thời gian của từng đợt (số giun, uống vitamin, chích thuốc, …)
In bảng tổng kết theo từng đợt
II. Chức năng báo cáo
In quá trình khám sức khoẻ cuối năng hoặc khi nghỉ học
In biểu đồ tăng trưởng chiều cao và cân nặng
4. Module quản lý thu chiI. Chức năng thu : cho phép in biên lai theo mẫu giấy A5 trên máy in laser thông thường
Thu học phí
Thu các khoản ngoài học phí (đồng phục, …)
Thu khác
II. Chức năng chi (ghi nhận biên lai, hoá đơn)
Chi mua hàng
Chi tạm ứng
Chi lương
Chi khác
III. Chức năng báo cáo
Bảng công nợ thu học phí
Bảng tổng hợp thu chi trong ngày/tháng/năm
5. Module quản lý khoI.Chức năng nhập hàng
Quản lý danh sách các sản phẩm, hàng hoá
II.Nhập hàng thực phẩm khô : chỉ quan tâm số lượng trong tháng
Nhập đồng phục, văn phòng: có ghi nhận giá – tính giá bình quân
III.Chức năng xuất hàng
Xuất từ kho thực phẩm khô: xuất cho người nào sử dụng
Xuất từ kho văn phòng: xuất bán cho phụ huynh
IV.Chức năng báo cáo: báo cáo lượng hàng tồn trên các kho
6. Quản lý tài sản(update)Danh mục trang thiết bị mua sắm + mã số 
Nhà cung cấp
Thời hạn bảo hành, bảo trì
Sửa chữa
Thanh lý, thay mới
7. Quản lý dinh dưỡng (update)Quản lý dinh dưỡng
Khẩu phần ăn
Thực đơn
Thực phẩm nhập sử dụng hàng ngày
Thực phẩm nhập lưu kho
Nhà cung cấp
Điểm danh báo ăn
Tiền ăn tháng của học sinh
Tiền ăn tháng của giáo viên & nhân viên
8. Quản lý đào tạo và
tuyển sinh giáo viên
Quản lý tuyển dụng và đào tạo giáo viên
Mô tả công việc
Đăng tuyển giáo viên
Quy trình tuyển dụng
Bộ hồ sơ xin tuyển dụng
Bộ hồ sơ tiếp nhận khi tuyển dụng
Lộ trình đào tạo và phát triển cá nhân cho giáo viên và nhân viên
9. Quản lý chương
trình giảng dạy
Quản lý chương trình giảng dạy
Biên chế năm học theo năm/tháng/tuần
Chương trình tiếng Việt theo biên chế năm học
Chương trình tiếng Anh theo biên chế năm học
Chương trình phát triển kỹ năng toàn diện
Kiến tập
Dự giờ
Thư viện bài giảng điện tử
Sáng kiến, kinh nghiệm mới
Tài liệu tham khảo khác
10. Module phân quyềnPhân quyền người sử dụng theo từng module
Các tài khoản được phân theo nhân viên có trách nhiệm
11. Công nghệ được sử dụng
để xây dựng phần mềm